سلامی دیگر...

سلام...

سلامی برای دچار روزمرگی نشدن. سلامی برای اعلام حضور...

برای تشکر و قدر دانی از خدا... که بگوییم سپاسگذار فرصت نفس کشیدن در سایه ی لطف او هستیم...

سلامی که معنا کند پر کشیدن از  تکرار مکررات را...

گاهی اگر به خود نیاییم گویی دنیا هم به ما نمی اید...

/ 1 نظر / 47 بازدید
دکتر ویس:)

سلام خیلی خوشحال شدم ک وبلاگتونو آپ کردین موفق باشید