اعیاد شعبانیه

عجب ماهی شعبان ماه وجد و شادی دلها.  ز میلاد امامان شد گل افشانی به محفل ها

سرشته طینت ما را خدا زان آب و زان گلها.     ز دریای فضائلشان که ما باشیم سائلها 

((الا یا ایها الساقی ادرکاسا و ناولهاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها)) 

سوم شمس امامت سوم این ماه می آیدبه چارم چون قمر عباس بر شادی بیفزاید 

به پنجم روز در عالم چنان سجاد را بایدز روز نیمه ی شعبان جهام با مهدی آساید 

منبع؛«سایت موج مداحی»

/ 0 نظر / 22 بازدید